Yüksel Holding Sürdürülebilirlik Raporu

raporlar

Yüksel, kurumsal sorumluluğu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne bağlılığının bir gereği olarak; Yüksel Grup Şirketlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tüm kamuoyuyla 2008 yılından beri gönüllü olarak paylaşmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bu yıl hazırlanan sürdürülebilirlik  raporu, ilk defa, konuyla ilgili dünyada geniş katılım gören, Küresel Raporlama Girişimi İlkeleri’ne (GRI) uygun olarak hazırlandı.

Yüksel Holding imzasıyla yayınlanan rapor, içeriği itibariyle ve rapor uygunluğunun Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından onaylanması nedeniyle Yüksel’in faaliyet gösterdiği sektörlerin bir çoğunda Türkiye için bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Yükselebilirlik adını taşıyan rapor, Yüksel Şirketleri’nin genel olarak yapısını, finansal performansını, istihdam yapısını, faaliyet gösterilen ülkelerdeki durumlarını gösterirken; Yüksel’in geçtiğimiz döneme ait sosyal ve çevresel konulardaki projeleri hakkında bilgi veriyor. Ayrıca Raporda, Yüksel Şirketlerinin yıllık sürdürülebilirlik hedefleri incelenebilir ve Yüksel Çalışanlarının görüşleri okunabilir.

Yüksel’in Sürdürülebilirlik Raporu Yükselebilirlik’e ulaşmak için:

 

www.yuksel.net/surdurulebilirlikraporu.pdf

 

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon