Yönetim Kurulu

Başkan

Emin SAZAK

Başkan Yardımcısı

Mehmet Emin SAZAK

Murahhas Üye

Hakkı Suha ÜNSAL

Üye

Yurdal SERT

Üye

Cihan CANDEMİR

Üye

Hakan FERHATOĞLU

Üye

Ayşegül SAZAK

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon