Atama ve İdare Heyeti

 

Atama ve İdare Heyeti’nin Çalışma İlkeleri

 


Yapı:

• Atama ve İdare Heyeti, Yönetim Kurulunun Yürütme Kurulu dışından atadığı en az iki üyeden oluşmaktadır.
• Kurul ayrıca Atama ve İdare Heyeti Başkanını atamak ve tüm heyet üyelerinin görev süresini belirlemekle  de yükümlüdür.
•  Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde bağımsız uzmanlar veya başka kişiler görüş sunmak veya  öneride bulunmak üzere Atama ve İdare Heyeti toplantılarına davet edilebilir. 
  


Kurul Üyeleri:

• Bu heyet yakın gelecekte oluşturulacağından üyeleri henüz belirlenmemiştir.
 


Toplantılar:

• Atama ve İdare Heyeti toplantıları normalde her üç ayda bir gerçekleştirilmelidir.
 


Ana Görev:

• Atama ve İdare Heyeti esas olarak yönetici atamaları konusunda incelemeler yaparak Yönetim Kuruluna  bu konuda önerilerde bulunmaktan sorumludur.   Ayrıca yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkları da çözüme  kavuşturur.


Sorumlulukları:

• Kurula ve Kurul Organlarına tüm yürütme veya yürütme-dışı yeni direktör atamaları konusunda tavsiyede bulunur.
• Direktörlerin iş tanımlarını hazırlayarak bu pozisyonlara gerçekleşecek atamalarda dikkate alınacak kriterleri belirler.
• Şirketin kurumsal yönetişim usullerini geliştirerek bu konuda öneride bulunur.
• Yönetim Kurulunun bağımsızlığını ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.
• Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kurulu Organlarının faaliyetlerini gözeterek tavsiyelerde bulunur.
• Başkan, Yürütme Kurulu Başkanı ve diğer Kurul Üyeleri ile Üst Yöneticilerin yıllık performans değerlendirme ve takdirlerini gerçekleştirir.
• Yöneticiler arasındaki çıkar çatışmalarını inceleyip değerlendirir ve bunların çözüme kavuşturulması için önerilerde bulunur.
• Etik Programı ile ilgili her tür meseleyi inceleyerek karara bağlar.
• Şirketin kurumsal sürdürülebilirliğine yönelik stratejileri geliştirir.
• İcracı yöneticilerin geliştirme planlarına ilişkin değerlendirme ve tavsiyelerde bulunur.
• Heyetin faaliyetleri konusunda raporlar hazırlar. 

  

 Raporlama:

• Atama ve İdare Heyeti Yönetim Kuruluna rapor verir.