Yönetim Kurulu

Başkan

Emin SAZAK

Başkan Yardımcısı

Yurdal SERT

Murahhas Üye & Genel Müdür

Bülent Güngör

Üye

Arnt Güven Sazak

Üye

Ayşegül SAZAK

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon