Yükselebilirlik IV

Yükselebilirlik IV

YÜKSEL HOLDİNG, DÖRDÜNCÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLADI 

Yüksel Holding, kurumsal sorumluluk bilinci ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne bağlılığı ışığında, Küresel Raporlama Girişimi GRI G4 standartlarına göre hazırladığı “YÜKSELEBİLİRLİK IV’’ raporu ile grup şirketlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel performansını tüm paydaşlarının bilgisine sundu. 

Yürüttüğü başarılı projeleri ve sorumlu iş anlayışıyla sektörünün öncülerinden olan YÜKSEL, 2015 yılında yayınladığı,  inşaat sektörü ve faaliyet gösterdiği sektörlerin birçoğundaki ilk sürdürülebilirlik raporu olan YÜKSELEBİLİRLİK raporunun dördüncüsünü yayınladı. 

YÜKSELEBİLİRLİK IV, Yüksel’in 2006 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri doğrultusunda, şeffaflık ve kurumsal yönetim anlayışı değerleri ile oluşturuldu. Yüksel, 2008 yılından itibaren her yıl İlerleme Bildirimi yayınladı. İki yıldır da bu raporlar uluslararası raporlama standardı Küresel Raporlama Girişimi İlkeleri (GRI) kapsamına uygun hazırlanarak, holding bünyesindeki şirketlerin topluma, doğaya ve ekonomiye katkılarını belgeliyor.

Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, “2014 yılında da kararlılıkla devam ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı “Yüksel’ebilirlik 4 Raporu” ile bilgilerinize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsan ve doğa  arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak kullanılmasını öngören sürdürülebilir kalkınma, günümüzde kurumsal şirketlerin iş modellerini oluşturmasında ana rehberlerden biri konumuna gelmiş bulunuyor. Odağında insan olan ve tüm faaliyetlerin, bizden sonraki nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde planlanmasını öngören sürdürülebilir kalkınma, sosyal, ekonomik, ekolojik, mekânsal ve kültürel boyutlarıyla, şirketlerin dünyaya bakışını yeniden şekillendiriyor.Günümüz dünyasında, ekonomik ve sosyal kalkınmanın doğal çevreyle barışık bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesinin giderek daha fazla kabul görmesini memnuniyetle izliyoruz. Ülkelerin ve sektörlerin öncü kuruluşları, artık sürdürülebilirlik konusuna çok daha içselleştirilmiş bir yaklaşımla, temel değer ve ilkelerinden biri olarak bakıyorlar. Bu anlamda sürdürülebilirlik, rekabet üstünlüğü yaratmanın bir aracı ya da bir vitrin yaratma kaygısının çok ötesinde, temel bir kavram olarak iş modellerine ve gelecek planlamalarına yansıyor.Yüksel olarak, biz de bu görüşü içtenlikle destekliyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar izinden hiç ayrılmadığımız temel değerlerimizin sürdürülebilirlik kavramlarıyla örtüşüyor olması, doğal olarak bulunduğumuz sektörde bu konuya öncülük etmemizi sağladı. Çevreyi ve insanı önde tutan yaklaşımımızı, sektörümüze örnek teşkil edecek şekilde, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak daha kurumsal bir çerçeveye oturttuk.“Yüksel’ebilirlik” adını verdiğimiz bu çerçeve, o günden bu yana çalışmalarımıza ve günlük iş hayatımıza yön veriyor. Bu yıl dördüncüsünü yayımladığımız Yüksel’ebilirlik raporları da, bu yolda attığımız adımların somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Yüksel olarak, 1963 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerine ve sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sorumluluk bilinci içinde, doğaya ve insana önce zarar vermemek, sonrasında ise koşulları iyileştirmek için gerekli adımları atmak, temel prensiplerimiz arasında yer alıyor.Daha yaşanabilir sosyal ve fiziksel bir çevre için fark yaratan bu süreci, değerli çalışma arkadaşlarımızın ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızda daima yanımızda yer alan siz kıymetli paydaşlarımızın desteği, inancı ve çabası olmadan gerçekleştiremezdik. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirme çabamıza verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” sözleriyle anlatıyor.

Yüksel Hakkında

1963 yılında kurulan Yüksel İnşaat, takip eden yıllarda üstlendiği çok sayıdaki ulaşım, enerji, arıtma ve endüstriyel tesis projeleri ile 50 yıldır taahhüt sektöründe etkin bir rol oynamaktadır. Planlı ve istikrarlı büyüme politikalarıyla, inşaat sektöründe yan sanayi ve hizmet dalları oluşturarak geniş bir faaliyet yelpazesi ile hizmet veren Yüksel İnşaat; inşaat, turizm, finans, bilgi teknolojisi, güvenlik, savunma sanayi, imalat ve yatırım gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yan kuruluşlarını 1997 yılında Yüksel Holding çatısı altında toplamıştır.
Yurt içinde gerçekleştirdiği önemli projelerin yanı sıra yurt dışına açıldığı 1983 yılından itibaren pek çok uluslararası projeye imza atmış, Kazakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Libya ve Irak gibi dünyanın farklı bölgelerinde, önemli altyapı ve inşaat projelerini hayata geçirmiştir. 
Yüksel İnşaat, uluslararası arenada imza attığı başarılı projeler ile 2007 yılından beri dünyanın önde gelen inşaat sektörü dergisi Engineering News Record tarafından hazırlanan “Dünya’nın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhitlik Firması” listesinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.  

Yüksel’in yeni sürdürülebilirlik raporu, Yükselebilirlik IV’ye ulaşmak için: www.yuksel.net/yukselebilirlikIV.pdf

 

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon