Ankara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Brochier Gmb&Co., Preussag Noell, AEG ve Yüksel İnşaat A. Ş. Konsorsiyumu” tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Yüksel İnşaat, toplam 182 ha alan üzerinde konumlandırılmış olan tesisin bütün fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan yapılarının inşaatını, saha altyapı işlerini, saha yollarını, saha ve çevre düzenleme işlerini üstlenmiştir. 765.000m³/gün kapasiteli evsel ve sanayi atıklarını arıtmak amacı ile tam otomatik mekanik ve biyolojik arıtma yapacak şekilde aktif çamur prosesi ile projelendirilen tesisin sözleşmesi kapsamında 3.000.000m³ kazı, 250.000m³ beton, 20.000ton donatı işi yapılmıştır. Toplam 10 MW kurulu güce sahip olan tesisin enerji ihtiyacının ortalama %70’lik bir kısmı, çamur özümleme projesi sonucunda oluşan biyogazdan geri kazanılmaktadır. Yan ürün olarak elde edilen özümlenmiş çamur ise kek haline getirilip tarımsal alanlarda toprak zenginleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.


İşveren
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü

İşin Yeri Ankara / Türkiye

Başlama Tarihi 05 / 06 / 1992

Bitiş Tarihi 01 / 02 / 1998

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon