İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi I. ve II. Ünitelerin İyileştirilmesi ve III. Ünite Yapım İşi

Türkiye’nin en büyük içmesuyu arıtma tesisi olan “ İvedik Arıtma Tesisi”  Ankara’nın 2020 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere, Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarından temin edilecek ham yüzey suyunu modern teknolojinin sağladığı imkanlarla arıtmak amacı ile planlanmıştır. Arıtma tesisi kademeli olarak gerçekleştirilmek üzere 4 üniteli olarak (I., II., III. ve IV. Üniteler) projelendirilmiş olup, her bir ünitenin kapasitesi 564 000 m3/ gün’dür. Tesisin I. ve II. Üniteleri sırası ile 1984 ve 1992 yıllarında tamamlanarak devreye alınmıştır.

Projenin idaresi ASKİ, mevcut ilk iki ünitenin günümüz koşulları ve imkanlarına uygun olarak iyileştirilmesine ve III. Ünite’nin yapılmasına karar vermiştir. I. ve II. Üniteler’in iyileştirilmesi ve 564 000 m3/gün kapasiteli III. Ünite’nin yapım işi Yüksel’in imzaladığı sözleşme kapsamında yapılmıştır.

 

İşveren Ankara Su Kanal İdaresi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı (ASKİ)

İşin Yeri Ankara / Türkiye

Başlama Tarihi 10 Aralık 2012

Bitiş Tarihi 01 Eylül 2014

 

 

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon