Orta Anadolu’nun Troyası Alaca Höyük


Yüksel İnşaat, 1935 yılında Atatürk’ün şahsi desteğiyle başlatılan Alaca Höyük kazısına 2005’ten bu yana destek veriyor. Türkiye’nin ilk “milli kazısının” yapıldığı Alaca Höyük, aynı zamanda Anadolu’nun en eski su toplama yapısı olan Hitit Barajı’na da ev sahipliği yapıyor. Yüksel’in desteğiyle ortaya çıkarılarak su tutmaya başlayan baraj, yaklaşık 3250 yıl sonra yeniden çevresine hayat veriyor.

Alacahöyük’ün ARKEOLOJİK önemi

Alaca Höyük’te yapılan kazılarda, Kalkolitik Çağ’dan (MÖ 5500-3000) günümüze kadar kesintisiz olarak iskâna sahne olan dört kültür katı saptandı. Alaca Höyük, her dönemde bilim dünyasına şaşırtıcı bulgular ve önemli bilgiler sunan bir kent oldu. Özellikle kral mezarlarından çıkarılan güneş kursları, geyik-boğa heykelcikleri, değerli kült ve süs eşyaları, Eski Tunç Çağı-Hatti medeniyetinin en güzel örneklerini içeriyordu (MÖ 3000-2000). Bu katı takip eden ikinci kültür katında Hitit medeniyetine ait çeşitli buluntular gün ışığına çıkartıldı (MÖ 1900-1100). Ayrıca bu döneme ait kusursuz taş işçiliği, ünlü Sfenksli Kapı, kabartmalar, mabet-saray kalıntıları, sokaklar ve su kanalları, Hitit kent mimarisinin ulaştığı noktayı gösteren istisnai örneklerdi. En üst kültür katında ise Frig, Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri ile Cumhuriyet’in ilk yıllarına (yak. MÖ 1000-MS 1900) ait kalıntılar yer alıyordu. Kazılardan elde edilen buluntuların önemli bir kısmı halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Çorum ve Höyük köyündeki yerel müzede sergileniyor.

İstisnai bir yapı: Hititbarajı

1997 yılında Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu tarafından başlatılan kazılarda ortaya çıkarılan yapıların belki de en ilginci, Hitit döneminde tarım arazilerini sulamak ve kente içme suyu sağlamak amacıyla inşa edilen barajdı. Anadolu’da yaşanan büyük kuraklığın ardından Kral IV. Tuthaliya’nın çok sayıda baraj yaptırdığı Hitit çivi yazılı belgelerden bilinmektedir. Ancak Alaca Höyük Hitit Barajı kazılarında ele geçen hiyeroglif kitabe parçasından anlaşıldığına göre bu baraj, IV. Tudhalia öncesinde büyük kral III. Hattuşili’nin eşi Kraliçe Pudu Hepa tarafından MÖ 1250’lerde Tanrıça Hepat’a atfen yapılmıştı.Yaklaşık 130 metre uzunluğunda bir bende sahip olan barajın derinliği farklı noktalarda 2,5 metreye kadar ulaşıyor. Baraj, başka tarihi örneklerden farklı olarak yeraltı sularıyla besleniyor ve su kaynağı kendi havzasının içinde bulunuyor. Restorasyon ça-lışmalarının ardından yaklaşık üçte ikisi dolan barajda, bugün 2 milyon 500 bin metreküp su tutulmuş durumda.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesi

Yüksel İnşaat tarafından desteklenen Alaca Höyük Hitit Barajı Kazısı Projesi, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü’ne layık görüldü. Proje, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından da 2010 yılında ikincilikle ödüllendirildi.


 

 smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon