18/03/2016 - Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş-Kırıkkale Arası, Kesim (Elmadağ-Kırıkkale) (Km 45+440 - 74+100) Altyapı İnşaatı Yapım İşi - Türkiye

“T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Genel Müdürlük” tarafından ihale edilen ve teklif bedeli 574,4 milyon TL olan “ANKARA-SİVAS DEMİRYOLU PROJESİ KAYAŞ –KIRIKKALE ARASI, KESİM I” Projesinin sözleşmesi 18 Mart 2016 tarihinde imzalandı. YÜKSEL ve SÖĞÜT firmalarının oluşturduğu ortaklığın üstlendiği projenin kapsamında belirtilen kesime ait demiryolu altyapısı, 6 adet viyadük ve 5 tünelin inşaatı bulunuyor. Yapım işinin yaklaşık 1080 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Son güncelleme: 18 Mart 2016


smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon